Prueba Prog Nov 19 Monterrey (Junior)

Matches

Rounds to be played: 3

Round 1


Iglesia Sinai 1
155 vs.
Sinai 2
75

Round 2

Sinai 2 vs. Iglesia Sinai 1 Scheduled at
Est. 2 CBM

Round 3

Sinai 2 vs. Iglesia Sinai 1 Scheduled at
Est. 1 CBM